7080.pl

Kampania
społeczna
Onkopomocnik

7080.pl

Problem

Niska świadomość na temat konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas pandemii wśród osób przewlekle chorych, w tym pacjentów onkologicznych.


W obliczu pandemii, osoby te są szczególnie narażone na powikłania związane z COVID-19, a dodatkowo mają ograniczoną dostępność do opieki medycznej i leczenia.

7080.pl

Rozwiązanie

Zbudowanie przekazu opartego na emocjach i wartościach, które są ważne dla rodzin i bliskich pacjentów onkologicznych, takich jak empatia, współczucie i solidarność.


Do osiągnięcia celów kampanii wykorzystywano różne narzędzia i materiały promocyjne, takie jak strona internetowa, media społecznościowe, spoty reklamowe, plakaty, ulotki, a także akcje edukacyjne i informacyjne.

7080.pl

600 000 wyświetleń reklamy na portalach związanych ze zdrowiem

Dotarcie ze spotem kampanii do 7,6 mln odbiorców

25 000 zobaczyło profil kampanii na Facebooku

Dotarcie do 97 oddziałów onkologicznych

Kampania skierowana do pacjentów onkologicznych i ich rodzin opierała się na różnorodnych inicjatywach. Dostarczałem im informacje dotyczące profilaktyki COVID-19 poprzez specjalną stronę internetową. Zaprojektowałem ulotki informacyjne, które zostały rozdystrybuowane w oddziałach onkologicznych. Dodatkowo, wykorzystywałem spoty reklamowe w jednostkach prywatnej służby zdrowia. Przyciągnąłem także uwagę pracowników służby zdrowia, reklamując specjalne webinary. 

  • stworzenie spotu reklamowego, który był wyświetlany w sieci TV w szpitalach grupy LuxMed
  • zaprojektowanie ulotek i plakatów i wysyłka do szpitali onkologicznych
  • prowadzenie kampanii reklamowej w Google Ads
  • prowadzenie profilu kampanii na Facebooku o tematyce ochrony zdrowia osób przewlekle chorych
  • nadzór nad konkursem na najlepszy slogan skierowany do grup osób zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia i aktywnych społecznie.

Dzięki tak wielu inicjatywom, udało mi się dotrzeć do szerokiej grupy osób i zwiększyć świadomość na temat ważności ochrony zdrowia pacjentów onkologicznych.

Plakaty informacyjne

"Antek jest w trakcie chemoterapii i jedzie do szpitala. Może spotkałeś go wczoraj w autobusie?" 

Strona internetowa

 najlepszy slogan skierowany do grup osób zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia i aktywnych społecznie.

Dzięki tak wielu inicjatywom, udało m

bemarketing

Wykorzystaj
e-Marketing

Osiągaj cele łatwiej i skuteczniej. Nie trać czasu na walkę z konkurencją - wykorzystaj korzyści marketingu i osiągnij sukces!

Umiejętność prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych
Zdolność do tworzenia skutecznych strategii marketingowych
Znajomość rynku i potrzeb klientów
Umiejętność budowania silnej marki
Zdolność do kreowania innowacyjnych produktów i usług
Umiejętność prowadzenia działań w zakresie marketingu internetowego

Marketing dotyczy wartości. To skomplikowany i hałaśliwy świat, i nie będziemy mieli szansy, aby ludzie pamiętali wiele o nas. Żadna firma nie ma takiej szansy. Dlatego musimy bardzo jasno mówić o tym, co chcemy, aby o nas.

Steve Jobs, założyciel Apple Inc.